Missie & visie

Missie & visie​

Het Eyssel bv waakt over het familiaal karakter van de onderneming en kan dankzij de steun van trouw en gemotiveerd personeel korte beslissingslijnen garanderen. Door alert te blijven, de nodige service en flexibiliteit te bieden, de durf en wens om continu te investeren in klanten, planten en kwekerij maakt ons sterk.

Toonaangevend zijn kwaliteit, veiligheid, automatisering, duurzaamheid en milieu, dat is het streven en de missie van Het Eyssel bv. Bovendien wordt dit gekoppeld aan een lange termijnvisie die rekening houdt met de actuele tendensen.

De focus ligt op kwaliteit, snelheid van leveren en klantvriendelijkheid. Er wordt continu ingezet op groei door flexibel in te spelen op de mogelijkheden in de markt en kwalitatief hoogstaande producten te leveren.

Duurzaamheid en stabiliteit van de onderneming worden daarbij niet uit het oog verloren. De bedrijfsprocessen worden continu bijgesteld via de medewerkers. In samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en klanten streeft Het Eyssel bv naar constant een kwalitatief hoogstaand product gekweekt volgens de criteria van MPS.

Het Eyssel bv is strategisch zeer gunstig gelegen aan de E19 Antwerpen/Breda.

DSC00820